podsfan
این حکایت

این حکایت

inhekayat

روایت‌هایی از تاریخ معاصر ایران...

اپیزودها
محتوای اختصاصی

روایت‌ قیام-آغاز نهضت(۴)-نمره‌ی بیست و یکم-تکه‌ی شانزدهم از بخش چهارم

آغاز نهضت (قسمت چهارم) سال ۲۸ سه تا انتخابات برگزار شد. انتخابات مجلس مؤسسان برای تغییر قانون اساسی،...

calender

09 اردیبهشت 1401

timer

01:35:23

روایت‌ قیام-آغاز نهضت(۴)-نمره‌ی بیست و یکم-تکه‌ی شانزدهم از بخش چهارم

روایت‌ قیام-آغاز نهضت(۳)-نمره‌ی بیستم-تکه‌ی پانزدهم از بخش چهارم

آغاز نهضت (قسمت سوم) سال ۲۸ سه تا انتخابات برگزار شد. انتخابات مجلس مؤسسان برای تغییر قانون اساسی، ا...

calender

02 اردیبهشت 1401

timer

01:16:08

روایت‌ قیام-آغاز نهضت(۳)-نمره‌ی بیستم-تکه‌ی پانزدهم از بخش چهارم

روایت‌ قیام-آغاز نهضت(۲)-نمره‌ی نوزدهم-تکه‌ی چهاردهم از بخش چهارم

آغاز نهضت (قسمت دوم) سال ۲۸ سه تا انتخابات برگزار شد. انتخابات مجلس مؤسسان برای تغییر قانون اساسی، ا...

calender

19 فروردین 1401

timer

01:26:12

روایت‌ قیام-آغاز نهضت(۲)-نمره‌ی نوزدهم-تکه‌ی چهاردهم از بخش چهارم

روایت‌ قیام-آغاز نهضت(۱)-نمره‌ی هجدهم-تکه‌ی سیزدهم از بخش چهارم

آغاز نهضت (قسمت اول) در سریال «آغاز نهضت» روایتی می‌شنوین از ماجراهای سال ۲۸ و اعتراض‌ها به برگزاری ...

calender

12 فروردین 1401

timer

01:27:36

روایت‌ قیام-آغاز نهضت(۱)-نمره‌ی هجدهم-تکه‌ی سیزدهم از بخش چهارم

روایت‌ قیام-نمره‌ی هفدهم-تکه‌ی دوازدهم از بخش چهارم

حکایت نفت ۲ در این نمره حکایت مختصرمون از نفت ایران رو به پایان می‌بریم. از قرارداد ۱۹۳۳ تا الحاقیه‌...

calender

24 فروردین 1400

timer

01:14:00

روایت‌ قیام-نمره‌ی هفدهم-تکه‌ی دوازدهم از بخش چهارم

روایت‌ قیام-نمره‌ی شانزدهم-تکه‌ی یازدهم از بخش چهارم

حکایت نفتدر این نمره حکایت مختصری می‌شنوید از نفت ایران، از قرارداد دارسی تا انعقاد قرارداد ۱۹۳۳تشکر...

calender

29 اسفند 1399

timer

01:06:32

روایت‌ قیام-نمره‌ی شانزدهم-تکه‌ی یازدهم از بخش چهارم

این داستان: شجریان و آواز

این داستان: شجریان و آواز نمره‌ی ویژه‌ی پادکست این حکایت درباره‌ی محمدرضا شجریان. حسین عمومی، استاد ...

calender

16 آبان 1399

timer

53:42

این داستان: شجریان و آواز

روایت‌ قیام-نمره‌ی چهاردهم-تکه‌ی دهم از بخش چهارم

در نمره‌ی چهاردهم با تمرکز روی نیروهای مذهبی، روایتی می‌شنوید از سیر حوادث در میانه‌ی دهه‌ی بیست خور...

calender

19 مهر 1399

timer

01:11:11

روایت‌ قیام-نمره‌ی چهاردهم-تکه‌ی دهم از بخش چهارم

روایت‌ قیام-نمره‌ی سیزدهم-تکه‌ی نهم از بخش چهارم

در این نمره خواهید شنید که بعد از فتح آذربایجان، چه بر سر حزب توده و قوام السلطنه اومد و روند حوادث ...

calender

06 اسفند 1398

timer

01:22:54

 روایت‌ قیام-نمره‌ی سیزدهم-تکه‌ی نهم از بخش چهارم

روایت‌ قیام-نمره‌ی دوازدهم-تکه‌ی هشتم از بخش چهارم

 خاطرات حسین ملک، مهدی حائری و کریم سنجابی رو از پروژه‌ی تاریخ شفاهی هاروارد برداشتم و خاطرات مهرانگ...

calender

12 آذر 1398

timer

01:23:29

 روایت‌ قیام-نمره‌ی دوازدهم-تکه‌ی هشتم از بخش چهارم

روایت‌ قیام-نمره‌ی یازدهم-تکه‌ی هفتم از بخش چهارم

در نمره‌ی یازدهم روایتی می‌شنوید از پایان ماجرای آ‌ربایجان . خاطرات مهرانگیز دولت‌شاهی و نادر نادرپو...

calender

23 مرداد 1398

timer

56:10

 روایت‌ قیام-نمره‌ی یازدهم-تکه‌ی هفتم از بخش چهارم

روایت‌ قیام-نمره‌ی دهم-تکه‌ی ششم از بخش چهارم

در نمره‌ی دهم دو نهضت آذربایجان و نهضت جنوب را با هم مقایسه می‌کنیم گزارش‌های فریدون آذرنور و نصرت‌ا...

calender

28 تیر 1398

timer

01:09:01

 روایت‌ قیام-نمره‌ی دهم-تکه‌ی ششم از بخش چهارم

روایت‌ قیام-نمره‌ی نهم-تکه‌ی پنجم از بخش چهارم

در تکه‌های چهارم و پنجم روایتی می‌شنوید از نهضت جنوب و عاقبت کار وزرای توده‌ای در کابینه‌ی قوام خاطر...

calender

31 خرداد 1398

timer

45:50

روایت‌ قیام-نمره‌ی نهم-تکه‌ی پنجم از بخش چهارم

روایت‌ قیام-نمره‌ی هشتم-تکه‌ی چهارم از بخش چهارم

در تکه‌های چهارم و پنجم روایتی می‌شنوید از نهضت جنوب و عاقبت کار وزرای توده‌ای در کابینه‌ی قوام ممنو...

calender

31 خرداد 1398

timer

35:18

روایت‌ قیام-نمره‌ی هشتم-تکه‌ی چهارم از بخش چهارم

روایت‌ قیام-نمره‌ی هفتم-تکه‌ی سوم از بخش چهارم

در تکه‌ی سوم از بخش چهارم، از قتل کسروی خواهید شنید و از برخورد حزب توده و مخالفین حزب با خبر ترور ک...

calender

18 فروردین 1398

timer

37:32

روایت‌ قیام-نمره‌ی هفتم-تکه‌ی سوم از بخش چهارم

روایت قیام-نمره‌ی ششم-تکه‌ی دوم از بخش چهارم

در بخش چهارم، ضمن گزارشی مختصر و کلی از تاریخ‌ حزب توده، قرار شد که سابقه‌ی رابطه‌ی حزب با قوام و مص...

calender

20 اسفند 1397

timer

42:07

روایت قیام-نمره‌ی ششم-تکه‌ی دوم از بخش چهارم

روایت قیام-نمره‌ی پنجم-تکه‌ی یکم از بخش چهارم

در این تکه از بخش چهارم روایتی می‌شنوید از رابطه‌ی حزب توده با مصدق در اولین سال‌های تشکیل حزب.روایت...

calender

13 اسفند 1397

timer

34:10

روایت قیام-نمره‌ی پنجم-تکه‌ی یکم از بخش چهارم

روایت قیام-نمره‌ی چهارم-ضمیمه‌ی شراب‌آلوده-کشتی‌بان یا کِشتنیان یا کُشتنیان؟

روایت قیام۳۰تیر   ضمیمه‌ی شراب‌آلوده-کشتی‌بان یا کِشتنیان یا کُشتنیان به‌روایت امیر خادم...

calender

13 اسفند 1397

timer

18:40

روایت قیام-نمره‌ی چهارم-ضمیمه‌ی شراب‌آلوده-کشتی‌بان یا کِشتنیان یا کُشتنیان؟

روایت قیام-بخش سوم

بخش سوم پروژه‌ی تاریخ شفاهی هاروارد، به‌کوشش حبیب لاجوردی جرج میدلتون احمد مهبد محسن پزشک‌پور نصرت‌ا...

calender

13 اسفند 1397

timer

24:58

روایت قیام-بخش سوم

روایت قیام-بخش دوم

بخش دوم   پروژه‌ی تاریخ شفاهی هاروارد، به‌کوشش حبیب لاجوردی محمد پدرام مظفر بقایی کرمانی نصرت‌الله ا...

calender

13 اسفند 1397

timer

30:45

روایت قیام-بخش دوم

روایت قیام- بخش یکم

پروژه‌ی تاریخ شفاهی هاروارد، به‌کوشش حبیب لاجوردی احمد زیرک‌زاده محمد شانه‌چی *مظفر بقایی کریم سنجاب...

calender

13 اسفند 1397

timer

46:27

روایت قیام- بخش یکم