podsfan
پادکست ناوکست / Navcast

پادکست ناوکست / Navcast

Roshan Abady

قسمتهای این فصل از ناوکست به صورت پیوسته به ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند میپردازند.اینجا بخش به بخ...

اپیزودها
محتوای اختصاصی

معرفی ناوکست

این قسمت معرفی ناوکست.       یا "انسان خردمند" رو بی کم و کاست ترجمه میکنم و بخش به بخش به زبون محاو...

calender

14 مرداد 1397

timer

01:26

معرفی ناوکست

قسمت یک - حیوانی بی اهمیت

قسمت یک - حیوانی بی اهمیت .برای شروع سراغ اجدادمون رفتیم و فامیل هایی که ازشون بی خبر بودیم .ما تنها...

calender

21 مرداد 1397

timer

14:45

قسمت یک - حیوانی بی اهمیت

قسمت دو - انسان آشپز

قسمت دو - انسان آشپز این قسمت به اهمیت آتش در تکامل بشر، رازگشایی از کد ژنتیکی انسان و موضوعات دیگر ...

calender

28 مرداد 1397

timer

20:30

قسمت دو - انسان آشپز

قسمت سه - درخت ممنوعه

این قسمت به نقش زبان درایجاد بستری برای همکاری گروههای پرجمعیت و همچنین توانایی افسانه پردازی های مش...

calender

04 شهریور 1397

timer

14:12

قسمت سه - درخت ممنوعه

قسمت چهار - اسطوره پژو

این قسمت به قدرت تخیلات مشترک انسانی و نقش مهم اونها در شکل دهی جوامع امروزی میپردازه NavCast.net  ...

calender

11 شهریور 1397

timer

20:31

قسمت چهار - اسطوره پژو

قسمت پنج - دور زدن ژنوم انسان

در این قسمت به رهایی تکامل انسان از وابستگی ها فیزیولوژیکی و سرعت بخشیدن به این روند میپردازیم. درضم...

calender

18 شهریور 1397

timer

16:26

قسمت پنج - دور زدن ژنوم انسان

قسمت شش ـ یک روز از زندگی آدم و حوا

در این قسمت به زندگی اجداد دوره گردمون در بازه زمانی انقلاب ادراکی تا انقلاب کشاورزی میپردازیم  NavC...

calender

25 شهریور 1397

timer

20:58

قسمت شش ـ یک روز از زندگی آدم و حوا

قسمت هفت - جامعه پیشرفته واقعی

در این قسمت به ادامه زندگی اجداد دوره گردمون در بازه زمانی انقلاب ادراکی تا انقلاب کشاورزی میپردازیم...

calender

01 مهر 1397

timer

21:43

قسمت هفت - جامعه پیشرفته واقعی

قسمت هشت - ارواح سخنگو

 در این قسمت هم به اعتقادات و باورهای اجداد دوره گردمون که پیش از انقلاب کشاورزی زندگی میکردن میپردا...

calender

09 مهر 1397

timer

21:46

قسمت هشت - ارواح سخنگو

قسمت نُه - طوفان بزرگ

 در این قسمت هم به دوران نزدیک به انقلاب کشاورزی وتاثیری که انسانها میتونن روی اکوسیستم بگذارند نگا...

calender

15 مهر 1397

timer

21:41

قسمت نُه - طوفان بزرگ

قسمت دَه - کشتی نوح

 در این قسمت همچنان به دوران نزدیک به انقلاب کشاورزی وتاثیری که انسانها میتونن روی اکوسیستم بگذارند ...

calender

22 مهر 1397

timer

21:07

قسمت دَه - کشتی نوح

قسمت یازده - بزرگترین فریبِ طولِ تاریخ

در این قسمت به چگونگی شروع انقلاب کشاورزی میپردازیم و خوب و بد بودن اونرو بررسی میکنیم NavCast.net  ...

calender

13 آبان 1397

timer

23:03

قسمت یازده - بزرگترین فریبِ طولِ تاریخ

قسمت دوازده - تلهٔ مجلل

در این قسمت هم به ادامه انقلاب کشاورزی میپردازیم، و میبینیم که چرا به عقب برنگشتیم NavCast.net   ...

calender

21 آبان 1397

timer

16:50

قسمت دوازده - تلهٔ مجلل

قسمت سیزده - مداخلهٔ الهی

تو این قسمت در ادامه انقلاب کشاورزی به دامپروری میرسیم NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست       ...

calender

27 آبان 1397

timer

22:16

قسمت سیزده - مداخلهٔ الهی

قسمت چهارده - آینده در راه است

تو این قسمت به تاثیر کشاورزی بر زندگی انسان و تشکیل قلمروهای انسانی میرسیم. NavCast.net   پشتیبان...

calender

04 آذر 1397

timer

17:32

قسمت چهارده - آینده در راه است

قسمت پانزده - یک نظام خیالی

تو این قسمت به دو دستورالعمل همکاری جامع، در دو نقطه از تاریخ بشر میپردازیم. NavCast.net   پشتیبا...

calender

11 آذر 1397

timer

22:59

قسمت پانزده - یک نظام خیالی

قسمت شانزده - معتقدینِ واقعی

تو این قسمت میخوایم ببینیم که، آیا میشه از دست نظامهای ساختگیِ موجود در دنیا رها شد یا نه؟ NavCast....

calender

18 آذر 1397

timer

26:40

قسمت شانزده - معتقدینِ واقعی

قسمت هفده - بارِ سنگینِ حافظه

تو این قسمت به اختراعی میپردازیم که به تشکیل امپراتوریها کمک کرد  لینک پادکست جارگوشه لینک پادکست جی...

calender

25 آذر 1397

timer

24:00

قسمت هفده -  بارِ سنگینِ حافظه

قسمت هجده - عجایب دیوان سالاری

تو این قسمت به ادامه موضوع خط می پردازیم NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در ای...

calender

02 دی 1397

timer

23:36

قسمت هجده - عجایب دیوان سالاری

قسمت نوزده - چرخهٔ معیوبِ عدالت

 تو این قسمت از بی عدالتی سیستماتیک در جوامع مختلف و بخصوص جامعهٔ هندوستان صحبت میکنیم.  Gayomart / ...

calender

09 دی 1397

timer

25:18

قسمت نوزده - چرخهٔ معیوبِ عدالت

قسمت بیست - خلوص نژادی در آمریکا

 در ادامهٔ بی عدالتیها، تو این قسمت از بی عدالتی ریشه دار در جامعهٔ آمریکا گفته میشه  NavCast.net  ...

calender

16 دی 1397

timer

18:28

قسمت بیست - خلوص نژادی در آمریکا

قسمت بیست و یک - جنس و جنسیت

تو این قسمت به بی عدالتی های جنسی و جنسیتی اشاره میکنیم پادکستِ آویشن  NavCast.net   پشتیبانی از...

calender

23 دی 1397

timer

26:49

قسمت بیست و یک - جنس و جنسیت

قسمت بیست و دو - خوبی مرد بودن چیه؟

تو این قسمت میخوایم ببینیم که چرا مردا امتیازات بیشتری تو جامعه دارن NavCast.net   پشتیبانی از نا...

calender

30 دی 1397

timer

29:25

قسمت بیست و دو - خوبی مرد بودن چیه؟

قسمت بیست و سه - سمت و سوی تاریخ

تو این قسمت میپرسیم که تاریخ داره به کدوم سمت میره، اتحاد یا افتراق؟ NavCast.net   پشتیبانی از نا...

calender

28 بهمن 1397

timer

44:21

قسمت بیست و سه - سمت و سوی تاریخ

قسمت بیست و چهار - عطرِخوشِ پول

.تو این قسمت در مورد پیدایش، کاربرد و اهمیت پول میگیم  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست        ...

calender

12 اسفند 1397

timer

31:59

قسمت بیست و چهار - عطرِخوشِ پول

قسمت بیست و پنج - طرز کار، پیام و ارزش پول

.تو این قسمت، از طرز کار، پیام و ارزش پول میگم  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکس...

calender

26 اسفند 1397

timer

31:56

قسمت بیست و پنج - طرز کار، پیام و ارزش پول

قسمت بیست و شش - رویای امپراطوری

.تو این قسمت، داستان امپراطوریها رو شروع میکنیم  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوک...

calender

11 فروردین 1398

timer

32:53

قسمت بیست و شش - رویای امپراطوری

قسمت بیست و هفت - به صلاحِِ (خودِ مردمه) خودتونه

.تو این قسمت، به بخش میانی از داستان امپراطوریها میرسیم  Radio Marz  NavCast.net   پشتیبانی از ن...

calender

25 فروردین 1398

timer

29:12

قسمت بیست و هفت - به صلاحِِ (خودِ مردمه) خودتونه

قسمت بیست و هشت - وقتی که اونها هم از ما شدن

.تو این قسمت، به بخش پایانی از داستان امپراطوریها میرسیم  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست     ...

calender

08 اردیبهشت 1398

timer

33:57

قسمت بیست و هشت - وقتی که اونها هم از ما شدن

قسمت بیست و نُه - ساکت کردنِ برّه ها

.تو این قسمت، بخش یک از داستان ادیان رو شروع میکنیم  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ن...

calender

22 اردیبهشت 1398

timer

24:38

قسمت بیست و نُه - ساکت کردنِ برّه ها

قسمت سی - فایده هایِ شِرک و اِلحاد

.تو این قسمت، به بخش دو از داستان ادیان میرسیم  Saga ساگا NavCast.net     پشتیبانی از ناوکست    ...

calender

05 خرداد 1398

timer

37:12

قسمت سی - فایده هایِ شِرک و اِلحاد

قسمت سی و یک - دوگانه پرستی و ادیان طبیعت گرا

.تو این قسمت، به بخش سه از داستان ادیان رسیدیم  ساتوری NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست       :ناو...

calender

19 خرداد 1398

timer

37:53

قسمت سی و یک - دوگانه پرستی و ادیان طبیعت گرا

قسمت سی و دو - پرستش انسان

.تو این قسمت، به بخش چهار از داستان ادیان رسیدیم  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست       :ناوکست د...

calender

02 تیر 1398

timer

16:20

قسمت سی و دو - پرستش انسان

قسمت سی و سه - نازیسم

.تو این قسمت، به بخش پنجم و آخر از داستان ادیان رسیدیم NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست       :ناو...

calender

16 تیر 1398

timer

20:16

قسمت سی و سه - نازیسم

قسمت سی و چهار - سفسطهٔ گذشته‌ نگری

تو این قسمت با نگاهی به فصلِ گذشته چرایی و چگونگی اتفاقات تاریخی رو بررسی میکنیم NavCast.net   پشتی...

calender

30 تیر 1398

timer

22:53

قسمت سی و چهار - سفسطهٔ گذشته‌ نگری

قسمت سی و پنج - الههٔ نابینای تاریخ

این قسمت بخش دوم از پایان بندی فصل سه هست و مطلب رو میبندیم NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست      ...

calender

13 مرداد 1398

timer

19:43

قسمت سی و پنج - الههٔ نابینای تاریخ

ویژهٔ واوکست

این قسمت ویژهٔ معرفی پادکست جدید ما به اسم واوکست هست. قسمت یک از واوکست، در مورد بعضی لغاتی هست که ...

calender

27 مرداد 1398

timer

16:22

ویژهٔ واوکست

قسمت سی و شش - کشف نادانی

این قسمت شروع فصل چهار هست و از این به بعد میخوایم ببینیم که چقدر نادان بودیم و چطور متوجه این بلاهت...

calender

10 شهریور 1398

timer

21:46

قسمت سی و شش - کشف نادانی

قسمت سی و هفت - اَبلَه

تو این قسمت از فصل چهار، فرق عمدهٔ علم نوین با سنتهای علمی گذشته رو بررسی میکنیم. NavCast.net   پشت...

calender

24 شهریور 1398

timer

21:32

قسمت سی و هفت -  اَبلَه

قسمت سی و هشت - تعصب علمی

تو این قسمت از فصل چهار، داستان پایه گذاریِ علوم دقیق رو میشنویم. NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست ...

calender

07 مهر 1398

timer

29:03

قسمت سی و هشت -  تعصب علمی

قسمت سی ونه - دانش تواناییست

تو این قسمت از فصل چهار، از رابطهٔ دانش و فناوری میگیم. NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست   از اینجا...

calender

21 مهر 1398

timer

26:31

قسمت سی ونه - دانش تواناییست

قسمت چهل - آرمان پیشرفت

تو این قسمت از فصل چهار، داستانهای کهنی که انسان رو از پیشرفت باز میداشتند. NavCast.net   پشتیبانی ...

calender

19 آبان 1398

timer

22:54

قسمت چهل - آرمان پیشرفت

قسمت چهل و یک - پروژهٔ گیلگمش

تو این قسمت از فصل چهار، از پروژه ای گفته میشه که هدفش شکست دادنِ مرگه. NavCast.net   پشتیبانی از ن...

calender

03 آذر 1398

timer

18:33

قسمت چهل و یک - پروژهٔ گیلگمش

قسمت چهل و دو - فاسقِ پیر و پولدارِ دانش

تو این قسمت از فصل چهار، در مورد محل تامین بودجهٔ دانش گفته میشه NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست  ...

calender

17 آذر 1398

timer

17:29

قسمت چهل و دو - فاسقِ پیر و پولدارِ دانش

قسمت چهل و سه - وصلت دانش و امپراتوری

تو این قسمت از فصل چهار، در مورد رابطهٔ تنگاتنگ دانش و امپراتوری‌ها و تاثیر اونها بر گسترش همدیگه گف...

calender

01 دی 1398

timer

22:36

قسمت چهل و سه - وصلت دانش و امپراتوری

قسمت چهل و چهار - چرا اروپا؟

تو این قسمت از فصل چهار، از پیشرفت صنعتی اروپا در برابر کشورهای دیگه گفته میشه NavCast.net   پشتیبا...

calender

15 دی 1398

timer

18:18

قسمت چهل و چهار - چرا اروپا؟

قسمت چهل و پنج - ذهنیت سلطه

تو این قسمت از فصل چهار، از تفاوت ذهنیت استعماری اروپاییها با امپراتوری های پیشین گفته میشه NavCast....

calender

29 دی 1398

timer

14:19

قسمت چهل و پنج - ذهنیت سلطه

قسمت چهل و شش - نقشه‌های خالی

تو این قسمت از فصل چهار، از اولین گواهی ثبت موجودیت آمریکا میگیم NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست  ...

calender

12 بهمن 1398

timer

20:59

قسمت چهل و شش - نقشه‌های خالی

قسمت چهل و هفت - حملهٔ فضایی

تو این قسمت از فصل چهار، از حملهٔ اولین استعمارگرای اروپایی به مردم بومی آمریکا میگیم NavCast.net  ...

calender

27 بهمن 1398

timer

24:52

قسمت چهل و هفت - حملهٔ فضایی

قسمت چهل هشت - کتیبه های فراموش شده

تو این قسمت از فصل چهار، از رمزگشاییِ کتیبه های فراموش شده میگیم NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست  ...

calender

11 اسفند 1398

timer

22:24

قسمت چهل هشت - کتیبه های فراموش شده

قسمت چهل و نه - بار مسئولیت سفید پوستان

تو این قسمت از فصل چهار، از خوب یا بد بودن استعمارگران میگیم. NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست     ...

calender

18 اسفند 1398

timer

17:50

قسمت چهل و نه - بار مسئولیت سفید پوستان

قسمت پنجاه - فرقهٔ سرمایه داری

تو این قسمت از فصل چهار، تاریخ کاپیتالیسم و سرمایه داری رو شروع میکنیم. NavCast.net   پشتیبانی از ن...

calender

25 اسفند 1398

timer

19:58

قسمت پنجاه - فرقهٔ سرمایه داری

قسمت پنجاه و یک - کِیکی در حال رشد

تو این قسمت از فصل چهار، از پیدایش و تعاریف کاپیتالیسم میگیم. وبسایتِ پادکستِ دموکراسی در کار: https...

calender

10 فروردین 1399

timer

23:29

قسمت پنجاه و یک - کِیکی در حال رشد

قسمت پنجاه و دو - در جستجوی سرمایه‌گذار

تو این قسمت از فصل چهار، از انقلاب استقلال هُلند و اهمیت سرمایه گذار در کامیابی امپراتوری ها میگیم. ...

calender

24 فروردین 1399

timer

21:44

قسمت پنجاه و دو - در جستجوی سرمایه‌گذار

قسمت پنجاه و سه - امپراطوریِ شرکتها

تو این قسمت از فصل چهار، میخوایم ببینیم چی شد که اسپانیا اعتبارشو از دست داد و بعد چطور شد که به ترت...

calender

07 اردیبهشت 1399

timer

28:10

قسمت پنجاه و سه - امپراطوریِ شرکتها

قسمت پنجاه و چهار - به نامِ سرمایه

تو این قسمت از فصل چهار، میبینیم که امپراتوری ها، به خصوص امپراتوری بریتانیا، چطور از قدرت نظامی خود...

calender

21 اردیبهشت 1399

timer

17:28

قسمت پنجاه و چهار - به نامِ سرمایه

قسمت پنجاه و پنج - جهنمِ سرمایه داری

تو این قسمت از فصل چهار، میبینیم که چه فجایعی در یک بازار کاملاً آزاد و به نام سرمایه داری صورت گرفت...

calender

04 خرداد 1399

timer

26:36

قسمت پنجاه و پنج - جهنمِ سرمایه داری

قسمت پنجاه و شش - رازی در مطبخ

تو این قسمت از فصل چهار،  به نقش صنعت در توسعهٔ اقتصاد میرسیم، و اینکه چطور موتوربخار باعث شروع انقل...

calender

17 خرداد 1399

timer

15:50

قسمت پنجاه و شش - رازی در مطبخ

قسمت پنجاه و هفت - اقیانوسی از انرژی

تو این قسمت از فصل چهار، به اهمیت انرژی های غیر فسیلی که در دسترس ما هستند میرسیم. NavCast.net/suppo...

calender

25 خرداد 1399

timer

17:39

قسمت پنجاه و هفت - اقیانوسی از انرژی

قسمت پنجاه و هشت - زندگی روی تسمه نقاله

تو این قسمت از فصل چهار، از دیدگاه کشاورزی و دامداری به انقلاب صنعتی نگاه میکنیم و در مورد مسائل اخل...

calender

08 تیر 1399

timer

22:43

قسمت پنجاه و هشت - زندگی روی تسمه نقاله

قسمت پنجاه و نُه - انقلابی دائمی

تو این قسمت از فصل چهار، به آیین مصرفگرایی میرسیم.   NavCast.net/support  پشتیبانی از ناوکست     از...

calender

22 تیر 1399

timer

23:05

قسمت پنجاه و نُه - انقلابی دائمی

قسمت شصت - عصرجدید

 تو این قسمت از فصل چهار، به تاثیر انقلاب صنعتی روی زمان، خانواده و جوامع میرسیم.   NavCast.net/supp...

calender

05 مرداد 1399

timer

15:26

قسمت شصت - عصرجدید

قسمت شصت و یک - فروپاشی جامعه و خانواده

تو این قسمت از فصل چهار، میبینیم که چرا و چطور بازار و دولتهای امروزی جوامع محلی و خانواده های سنتی ...

calender

19 مرداد 1399

timer

24:00

قسمت شصت و یک - فروپاشی جامعه و خانواده

قسمت شصت و دو - اجتماعاتِ خیالی

تو این قسمت از فصل چهار، میبینیم کهاین خلاء عاطفی بوجود اومده از تضعیف جوامع محلی و  خونوادهای سنتی ...

calender

02 شهریور 1399

timer

24:59

قسمت شصت و دو - اجتماعاتِ خیالی

قسمت شصت و سه - صلح در دوران ما

تو این قسمت از #ناوکست میشنویم کهتغییرات خیلی بزرگ تو دوران معاصر، مثل فروپاشی امپراتوری هایِ چند صد...

calender

16 شهریور 1399

timer

18:56

قسمت شصت و سه - صلح در دوران ما

قسمت شصت و چهار - آشتیِ هسته‌ای

تو این قسمت از #ناوکست میشنویم که، انسانها چطور به صلح واقعی رسیدن، و چهار دلیل اصلی برای توضیح این...

calender

30 شهریور 1399

timer

20:40

قسمت شصت و چهار - آشتیِ هسته‌ای

قسمت شصت و پنج - به خوبی و خوشی تا ابد

تو این قسمت از #ناوکست میشنویم که، .آیا انسان ها نسبت به دورانهای قبل شادتر شدن، و آیا فقط باید شادی...

calender

13 مهر 1399

timer

18:17

قسمت شصت و پنج - به خوبی و خوشی تا ابد

قسمت شصت و شش - شمارشِ شادمانی

تو این قسمت از #ناوکست میشنویم که، .آیا شادی بیشتر محصول عوامل مادی مثل ثروت، خوراک و سلامته و یا ای...

calender

27 مهر 1399

timer

26:07

قسمت شصت و شش - شمارشِ شادمانی

قسمت شصت و هفت - شادیِ شیمیایی

توی دو قسمت قبلِ #ناوکست در مورد شادمانی، روش سنجشِ اون و عواملی که روی شادی مردم تاثیر میگذارن بود،...

calender

11 آبان 1399

timer

23:45

قسمت شصت و هفت - شادیِ شیمیایی

قسمت شصت و هشت - معنایِ زندگی

توی سه قسمت قبلِ #ناوکست در مورد شادمانی صحبت شد، و حالا به معنای زندگی میرسیم   NavCast.net/support...

calender

13 آبان 1399

timer

12:26

قسمت شصت و هشت - معنایِ زندگی

قسمت شصت و نُه - خودت رو بشناس

تو قسمت قبل از #ناوکست شنیدیم پژوهشگرانی که تو زمینه شادی و خوشبختی تحقیق می کنند دو دسته هستند، به ...

calender

25 آبان 1399

timer

20:10

قسمت شصت و نُه -  خودت رو بشناس

قسمت هفتاد - پایانِ هوموساپینز

تو قسمتهای قبل در #ناوکست از شادی و شادمانی شنیدیم. حالا تو بخش آخر از این کتاب میریم سراغ مهندسی ژن...

calender

09 آذر 1399

timer

11:36

قسمت هفتاد - پایانِ هوموساپینز

قسمت هفتاد و یک - از موش و انسان

تو قسمت قبل در #ناوکست از پایان گونهٔ انسان امروزی گفتیم. حالا تو این قسمت میخوایم ببینیم که مهندسی ...

calender

15 آذر 1399

timer

21:57

قسمت هفتاد و یک - از موش و انسان

قسمت هفتاد و دو - یه زندگیِ دیگه

تو قسمت قبل در #ناوکست از پیشرفت ها در زمینهٔ ژنتیک گفتیم. تو این قسمت از پیشرفتهای تکنولوژیکی در زم...

calender

30 آذر 1399

timer

24:39

قسمت هفتاد و دو - یه زندگیِ دیگه

قسمت هفتاد و سه - حیوانی که خدا شد

تو این قسمت٫ ترجمهٔ کتاب سِیپیِنز تموم میشه. و هراری چند تا سوال و پیشبینی در مورد آیندهٔ بشر مطرح م...

calender

14 دی 1399

timer

26:32

قسمت هفتاد و سه - حیوانی که خدا شد